İSG POLİTİKAMIZ

Mod İskele olarak yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız. Faaliyetlerimizi yürütürken çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı önleyici yaklaşımlarla muhtemel tehlike ve iş kazaları ile meslek hastalıklarından korumak, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetlerine zarar vermekten kaçınmak ve çevre kirliliğini önleyecek çok yönlü çaba göstermek öncelikli amacımızdır.

Mod İskele bu amaca ulaşmak için aşağıdaki ilkelerin hayata geçirilmesini sağlayacaktır:

  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için çalışanlar için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve periyodik denetimler yapılması
  • Şirket bünyesindeki tüm operasyonların çalışanlar için ''Sıfır İş Kazası'' hedefini benimseyerek yürütülmesi

Bu ilkelerle kurduğumuz kalite, çevre, güvenlik ve sağlık yönetimi sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.